Adhesions

Adhesions al manifest de la Plataforma 3O: davant la sentència del judici farsa, organitzem la resposta juliol de 2019